Thanh lọc cơ thể là một quá trình cần thiết để tăng cường sức khỏe cho toàn cơ thể; điều này đặc biệt đúng nếu bạn không theo chế độ ăn lành mạnh. Quá trình thanh lọc loại bỏ các chất độc có hại ra khỏi cơ thể, giúp mạnh khỏe, là một khởi đầu mới cho lối sống lành mạnh. Nếu bạn gặp một trong những điều sau đây, bạn nên thanh lọc cơ thể bằng thức uống detox.